Ανακαίνιση Διαμερίσματος στην Άνω Γλυφάδα από τη Smart Home Solutions KNX.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες και μετατροπή Διαμερίσματος στην Άνω Γλυφάδα σε Smart Home KNX.  Επίσης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εγκατάσταση από τη Smart Home Solutions KNX του μη κεντρικού συστήματoς KNX Εξαερισμού / Θέρμανσης της εταιρίας Lunos το οποίο μπορεί να φιλτράρει τον εξωτερικό αέρα και περνώντας μέσα από τις ειδικούς αγωγούς της Lunos να τον  θερμαίνει εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και παράλληλα κάνοντας οικονομία.

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση και Αυτοματισμοί ΚΝΧ σε Ιδιωτική Κατοικία στη Μύκονο από τη Smart Home Solutions KNX.

H Smart Home Solutions KNX πραγματοποιεί Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση συστήματος ΚΝΧ για τον έλεγχο της ιδιωτικής κατοικίας στη Μύκονο. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πραγματοποιείται βάση των σχεδίων της Η/Μ μελέτης και της μελέτης Αρχιτεκτονικού φωτισμού.

 

Ηλεκτρολογική Μελέτη και Εγκατάσταση ΚΝΧ σε ιδιωτική κατοικία.

Μελέτη εγκατάσταση και Προγραμματισμός Υλικών ΚΝΧ από την Smart Home Solutions.

Smart Home Solutions σε Πολυτελή Διαμερίσματα.