Υπηρεσίες

Εγκαταστάσεις Αρχιτεκτονικού Φωτισμού.

Σχεδίαση, Μελέτη , Εγκατάσταση Αρχιτεκτονικού Φωτισμού

Ηλεκτρολογικοί Πίνακες.

Η συναρμολόγηση των Ηλ. Πινάκων γίνεται με N.Y.A.F καλώδια, σιλικονούχα και ακροχιτώνια που έχει ως αποτέλεσμα τέλειο φινίρισμα και την μεγαλύτερη μερική ασφάλεια. Μελέτη και Εγκατάσταση ΚΝΧ Συσκευών σε πίνακες ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του κτιρίου. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση Rack και παραμετροποίηση Δικτύων ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Διακόπτες ΚΝΧ, Θυροτηλεοράσεις, Θερμοστάτες ΚΝΧ, Συναγερμοί,  Οθόνες ΚΝΧ.

Εγκαταστάσεις Διακοπτών Συμβατικών και ΚΝΧ, Θυροτηλεοράσεων IP,  ΚΝΧ Θερμοστατών και Οθονών , Συναγερμών, Καμερών κτλ.

Αρχιτεκτονική Φωτισμού εξωτερικού χώρου.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Εξωτερικού Χώρου Βασισμένες σε Εξειδικευμένη Αρχιτεκτονική Φωτισμού.

Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση στο αρχικό στάδιο.

Η κοπή των τούβλων γίνεται με ειδική φρέζα (Αδιατάρακτη Κοπή) ανάλογα με τον αριθμό σωλήνων που χρησιμοποιούμε. Επίσης τα ύψη για τους διακόπτες λαμβάνονται με ειδικό Αλφάδι- Λέϊζερ.