Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Αρχιτεκτονικού Φωτισμού σε Ιδιωτική Κατοικία στη Μύκονο.

Η Smart Home Solutions KNX, πραγματοποίησε την Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, βάση σχεδίων της Αρχιτεκτονικής Φωτισμού,  σε Ιδιωτική Κατοικία στη Μύκονο.