ΕΑΕ ΚΝΧ Technology- RCU1200 Room Multi-Control Unit

Ο multi-controller RCU1200 είναι μια συσκευή KNX all-in-one για τον έλεγχο  διαφορετικών συσκευών σε μια κατοικία ή σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Η συγκεκριμένη μονάδα ελέγχου μπορεί να πραγματοποιήσει  τον έλεγχο φωτισμού, των περσίδων ή ρολών καθώς  και των fancoil, με την βοήθεια των 12 δυαδικών εξόδων των 16 Α η κάθε μια.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν λειτουργίες όπως, On/ Off , Ρολών Up/Down ή περσίδων Open /Close, σενάρια φωτισμού, λειτουργία κλιμακοστασίου κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.