ΕΑΕ ΚΝΧ Technology- FCA100 Fan Coil Actuator

Ο KNX Fan Coil Actuator FCA100 καλύπτει συστήματα HVAC σε μια ΚΝΧ ηλεκτρική εγκατάσταση και προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες σε ένα προϊόν.

Έλεγχος Fan Coil (2 & 3-point valve)
Πρόσθετη θέρμανση ή ψύξη εάν απαιτηθεί π.χ. έλεγχος ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Εναλλαγή βοηθητικού φορτίου
Είσοδοι ξηρής επαφής
Είσοδοι μέτρησης θερμοκρασίας
Το FCA100 έχει 11 εξόδους, 6 εισόδους . Αυτές οι έξοδοι και είσοδοι χρησιμοποιούνται για:

Βοηθητική έξοδος  (Ρελέ 16A)
Έξοδοι 3 ταχυτήτων  ανεμιστήρα Fan Coil (Ρελέ 16A)
Έξοδος ανεμιστήρα  (σήμα 0-10 V)
Έξοδοι ελέγχου 4 βανών (Triac 0.5A)
Έξοδοι ελέγχου 2 βανών (σήμα 0-10 V)
4 Εισόδους ξηρής επαφής
2 Εισόδους για  αισθητήρια NTC
Κατάλληλο για εναλλαγή αντιστάσεων, χωρητικών και επαγωγικών φορτίων καθώς και φορτίων φθορισμού σύμφωνα με το EN 60 669.

  • Ο χειροκίνητος έλεγχος για κάθε κανάλι μέσω των ενσωματωμένων μπουτόν για χειροκίνητες λειτουργίες

Η συσκευή διαθέτει 4 ανεξάρτητα κανάλια εισόδου. Το κάθε κανάλι εισόδου λειτουργεί ως διεπαφή με τις ακόλουθες λειτουργίες:

Σαν διακόπτη / μπουτόν
Σαν αισθητήριο για σημείου δρόσου
Σαν αισθητήριο για επαφές παραθύρου
Η συσκευή διαθέτει 2 κανάλια εισόδου θερμοκρασίας ξεχωριστά.

Δεν απαιτείται βοηθητική ισχύς 230V.