ΕΑΕ ΚΝΧ Technology- DA110 Dali Gateway

Γενικά Χαρακτηριστικά:

Το DA100 KNX-DALI Gateway λειτουργεί μεταξύ του KNX και του DALI bus. Η τροφοδοσία για το DALI είναι ενσωματωμένη στη συσκευή. Το DA110 διαφέρει από το DA100 λόγω της ικανότητάς του να ελέγχει μεμονωμένα κάθε φορτίο DALI. Το DA110 είναι συμβατό με το πρότυπο IEC 62386.

Έως 64 συσκευές DALI μπορούν να συνδεθούν στο DALI Bus (Fluorescent-ECG, LED driver)

Χρησιμοποιείται με EAE DALI Commissioning Tool για λειτουργίες DALI (διεύθυνση, ομαδοποίηση κ.λπ.)

Ατομικός έλεγχος φορτίου και 16 σκηνές φωτισμού

Παρακολούθηση της κατάστασης σφαλμάτων συσκευών DALI με χρήση διαφορετικών αντικειμένων ομάδας KNX