Δυαδική Είσοδος ΚΝΧ Χωνευτή 2-Fold: LC-DC02

  • Λειτουργίες On/Off , Dimming , Up/ Down , Περσίδων, μέσω των επαφών του με συμβατικά Push Buttons.
  • Προγραμματισμός της κάθε επαφής ξεχωριστά σαν NO ή  NC .
  • Λειτουργία παρατεταμένου πατήματος μέσω των παραμέτρων και σε χρόνο.
  • Λειτουργία  Σεναρίων.