Δυαδική έξοδος Πολλαπλών Λειτουργιών KNX 24-Fold: LC-A2410

  • 24 On/Off ή 12  Up/Down Κανάλια/ Έξοδοι των 10 Α έκαστη.
  • 35 mm DIN rail
  • Λειτουργίες On/Off
  • Λειτουργίες Up/ Down για Ρολά , Περσίδες
  • Χειροκίνητη λειτουργία του κάθε καναλιού ξεχωριστά με τη χρήση μπουτό πάνω στην συσκευή
  • Με την Χειροκίνητη λειτουργία υπάρχει και ξεχωριστό LED κατάστασης για κάθε κανάλι.
  • Τροφοδοσία μέσω του ΚΝΧ , και με τη βοήθεια του δέκτη TPUART2 παρέχοντας ακόμη καλύτερη επίδοση ταχύτητας On/Off
  • Οι κλέμες σύνδεσης των καλωδίων μπορούν να δεχτούν άνετα καλώδια διατομής έως και 3 mm2 .
  • Προστασία κλάσης IP20 για εσωτερική εγκατάσταση.