Διακόπτης ΚΝΧ με LED κατάστασης Φορτίου 4-Fold: LC-PBP2468-4

4- LED Κατάστασης ένα για κάθε μπουτόν
Λειτουργίες On/Off , Dimming, Up/Down,

Λειτουργίες Ανάκλησης και Αποθήκευσης Σκηνών.

Ενδεικτικό LED για πιο εύκολη ανίχνευση του διακόπτη κατά τη διάρκεια της νύχτας.