Γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης- Πειραιάς

Προγραμματισμός και Οπτικοποίηση Συστήματος instabus /ΚΝΧ του Γηπέδου, για την διαχείριση του Φωτισμού του Γηπέδου και των Κοινόχρηστων Χώρων.