Αποδοτικότητα και ευφυΐα KNX

Ευελιξία.

Κτίρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν με αποδοτική ενεργειακή κατανάλωση δεν αποτελούν πλέον σήμερα κάτι το ιδιαίτερο. Ακόμα και η φράση έξυπνο κτίριο τείνει να χάσει την εξωτική της διάσταση. Με στόχο την αποδοτικότητα και την εξυπνάδα, μπορούν να δημιουργηθούν επαναστατικές λύσεις για τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής και της παγκόσμιας αλλαγής. 

Πράγματι, η εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό κυρίαρχο θέμα, και αποτελεί καθημερινή μέριμνα τόσο για τους αρχιτέκτονες όσο και για τους κατασκευαστές κτιρίων. Οι τελευταίως συχνά επαναλαμβανόμενες μεγάλες και μικρές φυσικές καταστροφές μας υποχρεώνουν να δούμε την επίδραση της αυξανόμενης ανισορροπίας στο περιβάλλον μας και μας αναγκάζουν να κοιτάξουμε το μέλλον με περισσότερη προσοχή και αυξημένη κοινωνική υπευθυνότητα. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη χρήση ενός κτιρίου, καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας και για αυτόν το λόγο ένα στοχευμένο σχέδιο δράσης στον τομέα αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως πρέπει να θέτουμε υποχρεωτικά τον ακραίο στόχο ενός κτιρίου <<μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας>>, αλλά και μόνο η έξυπνη δικτύωση όλων των κτιριακών λειτουργιών σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου μπορεί να προσφέρει απροσδόκητα αποδοτική εξοικονόμηση. Η δικτύωση όλων των ηλεκτρικών λειτουργιών με ένα απλό σύστημα bus προσφέρει τη δυνατότητα για ένα βέλτιστο και συντονισμένο έλεγχο. Οι λειτουργίες της θέρμανσης, του κλιματισμού, του φωτισμού και της σκίασης, για παράδειγμα, μπορούν να ρυθμίζονται με βάση τις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος και να ελέγχονται επίσης εύκολα με τοπικά χειριστήρια. Έτσι η κατανάλωση ενέργειας διατηρείται σε ελάχιστα όρια. Δεδομένου ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις μπορούν εύκολα να διασυνδεθούν μεταξύ τους και να ελεγχθούν από οθόνη αφής ή ακόμα και από ένα δημόσιο δίκτυο (τηλέφωνο, internet), δημιουργούνται σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες στον τομέα της διαμόρφωσης λειτουργιών και άνεσης. Σειρά τώρα έχει η δημιουργικότητα των μελετητών, ώστε ο στόχος μιας εκφραστικής και συναρπαστικής αρχιτεκτονικής, που να είναι παράλληλα οικολογική και αποδοτική, να επιτευχθεί με πιο γοργούς ρυθμούς.

Απεριόριστες δυνατότητες σχεδίασης στο φωτισμό, υψηλή ενεργειακή απόδοση και μειωμένα έξοδα συντήρησης στη μοναδική παγκοσμίως αναγνωρισμένη ανοιχτής αρχιτεκτονικής τεχνολογία ελέγχου για κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια.

Εξοικονόμηση Ενέργειας:

  • μέχρι 40% με ΚΝΧ έλεγχο σκίασης
  • μέχρι 50% με ΚΝΧ έλεγχο θερμοκρασίας ανά χώρο
  • μέχρι 60% με ΚΝΧ έλεγχο φωτισμού
  • μέχρι 60% με ΚΝΧ έλεγχο αερισμού

Ενιαίο διεθνές πρότυπο.

Οι συνηθισμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καλύπτουν απλώς αυτές τις απαιτήσεις μέχρι ένα βαθμό, και μάλιστα με αυξημένες δαπάνες για εργασία και υλικά. Για το λόγο αυτόν οι σχεδιαστές και οι επενδυτές, όλο και πιο συχνά, εμπιστεύονται συστήματα ελέγχου σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια με βάση το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ΚΝΧ (πρώην ΕΙΒ). Δέκτες και αισθητήρια που ελέγχουν εγκαταστάσεις φωτισμού, θέρμανσης, κλιματισμού και ασφάλειας, μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα δίκτυο ελέγχου, το οποίο είναι άνετο, αποδοτικό, εξαιρετικά ευέλικτο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεκταθεί. Η τεχνολογία κτιριακών αυτοματισμών ΚΝΧ προσφέρει διαρκώς αναβαθμιζόμενες καινοτόμες λύσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους εγκατάστασης. Αυτό αποδεικνύει ο ανοδικό δείκτης εφαρμογής σε νεοανεγειρόμενες οικοδομές αλλά και ανακαινίσεις. Βιομηχανικά, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και ιδιοκτησίες εξοπλίζονται με αυτή την τεχνολογία πάνω από δεκαπέντε χρόνια τώρα.

Ευελιξία στη χρήση.

Συχνά κατά τη σχεδίαση των εγκαταστάσεων οι μελλοντικές χρήσεις αλλά και αλλαγές χώρων δεν λαμβάνονται υπόψη. Μια παράλειψη μπορεί να αποδειχθεί στο μέλλον εξαιρετικά ακριβή, δεδομένου ότι οι εργασίες μετατροπής απαιτούν κατά κανόνα αυξημένο κόστος. Εδώ είναι που η τεχνολογία ΚΝΧ προσφέρει μεγάλο βαθμό ευελιξίας. Η εγκατάσταση ΚΝΧ μπορεί πολύ εύκολα και με μικρή δαπάνη να επαναπρογραμματιστεί. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθεί μια εγκατάσταση ΚΝΧ πολύ γρήγορα ώστε να συμβαδίζει με τις νέες απαιτήσεις ενώ μπορούν να εισαχθούν και νέες χρήσεις.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος.

Κατά τη λειτουργία του συστήματος είναι εμφανή: η υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας, η σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα χειρισμών και ελέγχων του κτιρίου, οι αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας, η μεγαλύτερη ασφάλεια από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά καθώς βέβαια και η καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Το ΚΝΧ λύνει έξυπνα και γρήγορα θέματα σχετικά με τη μείωση των ενεργειακών αναγκών: ο στόχος εδώ είναι αυτόνομη ρύθμιση θέρμανσης και κλιματισμού κάθε χώρου χωριστά. Το ΚΝΧ μπορεί να ρυθμίζει και να ελέγχει τη θερμοκρασία ανά χώρο με βάση και χρονικές απαιτήσεις. Σε μη χρησιμοποιούμενους χώρους μπορεί να μειώνει τη θερμοκρασία με αποτέλεσμα τη μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση. Φωτισμός και περσίδες μπορούν να λειτουργούν επίσης συγχρονισμένα: είτε οι περσίδες να εμποδίζουν το ηλιακό φώς να μπεί στο χώρο ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, είτε να αφήνουν την ηλιακή θερμότητα να μπεί στο εσωτερικό ώστε να εξοικονομείται ενέργεια από τη θέρμανση.

Παράλληλα τα φώτα μπορούν να ρυθμίζονται ανάλογα με την θέση των περσίδων. Ακόμα και η κατάσταση των παραθύρων, ανοιχτά ή κλειστά, αλλά και ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο μπορούν να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη, καθώς επηρεάζουν τον έλεγχο της θέρμανσης και του φωτισμού. Υπό την έννοια των ενοποιημένων συστημάτων ελέχγου κτιρίων ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να υλοποιηθεί με το ΚΝΧ. Μέσω του bus μπορεί να δίνονται πληροφορίες αν έχουν κλείσει πόρτες ή παράθυρα, αν έχουν απενεργοποιηθεί συσκευές, αν υπάρχουν ανεπιθύμητοι καλεσμένοι στο κτίριο ή αν έχει εκδηλωθεί φωτιά.

Εκτός από το πλήθος των λύσεων που προσφέρει στον τομέα του φωτισμού, της θέρμανσης, της σκίασης, της μέτρησης, του audio/video, της ασφάλειας και της διαχείρισης της ενέργειας, το ΚΝΧ μπορεί να αξιοποιεί και το εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας του κτιρίου (LAN). Πάνω σε κατόψεις σε οθόνες αφής μπορούν να εμφανίζονται όλες οι ελεγχόμενες ενδείξεις και λειτουργίες του σπιτιού ή του κτιρίου. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα μπορούν να αποσταλούν μέσω gateway σε ένα ανώτερο λειτουργικό σύστημα για υπηρεσίες ασφάλειας ή συντήρησης. Προβλήματα ή βλάβες μπορούν εύκολα να εντοπισθούν και να λυθούν.

Επιπλέον, το ΚΝΧ μειώνει τις απαιτήσεις σε καλωδιώσεις άρα και τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας τους. Η τεχνική bus μπορεί να υλοποιηθεί σωστά από την αρχή της κατασκευής του κτιρίου, αντισταθμίζοντας μάλιστα τα έξοδά της. Η επένδυση μπορεί να αποσβεστεί σύντομα εξαιτίας του χαμηλού ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, των αυξημένων εσόδων από ενοίκια, των πρόσθετων ανέσεων και της βέλτιστης ασφάλειας. Καλύτερη σχέση κόστους απόδοσης με βέλτιστα αποτελέσματα ανεβάζουν τις ευκαιρίες στην αγορά, ειδικά στην μεταπώληση του ακινήτου.

Διεθνής ένωση – συνεργασία εταιριών.

Την τεχνολογία κτιριακών αυτοματισμών ΚΝΧ υποστηρίζει και συντονίζει η ΚΝΧ Association με μέλη περισσότερες από 190 εταιρίες. Αυτή η ισχυρή συνεργασία εταιριών εγγυάται μεγάλη επάρκεια επιλογής προϊόντων και εκατό τοις εκατό απόλυτη συμβατότητα. Όλα τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο ΚΝΧ είναι διαπιστευμένα βάσει των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας της KNX Association. Αυτό καθιστά το ΚΝΧ μοναδικό απέναντι σε άλλα συστήματα bus. H KNX Association προωθεί παράλληλα τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη νέων σειρών συσκευών, καθώς και τη συνεχή κατάρτιση των εξειδικευμένων συνεργατών της (KNX Partner).