Ανιχνευτής Κίνησης ΚΝΧ: LC-MDB-02

  • Παραμετροποίηση Φωτεινότητας Λειτουργίας από 0- 65535 Lux
  • Περιοχή Ανίχνευσης παρουσίας σε ύψος 2μ.
  • Λειτουργίες Λογικής (AND , OR , XOR ) μεταξύ τιμής φωτισμού και ανίχνευσης κίνησης.
  • Λειτουργία Ανιχνευτών Master – Slave
  • Δυνατότητα απενεργοποίησης ανιχνευτή , φωτεινότητας, λογικής.