Ανακαίνιση Διαμερίσματος στην Άνω Γλυφάδα από τη Smart Home Solutions KNX.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες και μετατροπή Διαμερίσματος στην Άνω Γλυφάδα σε Smart Home KNX.  Επίσης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εγκατάσταση από τη Smart Home Solutions KNX του μη κεντρικού συστήματoς KNX Εξαερισμού / Θέρμανσης της εταιρίας Lunos το οποίο μπορεί να φιλτράρει τον εξωτερικό αέρα και περνώντας μέσα από τις ειδικούς αγωγούς της Lunos να τον  θερμαίνει εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και παράλληλα κάνοντας οικονομία.