Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Η Smart Home Solutions με την εμπειρία τουλάχιστον 30 ετών στο χώρο των ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων και με συνεχή ενημέρωση σε νέες τεχνολογίες Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού , μπορεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε εργασία με βάση τους νέους κανονισμούς ασφαλείας και να εγγυηθεί μια άριστη και ασφαλή λειτουργία.

 • 24ωρη Ηλεκτρολογική Κάλυψη
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
  • Διαμερισμάτων
  • Καταστημάτων
  • Γραφείων / Κτιρίων
  • Εξωτερικών Χώρων
 • Μελέτες Φωτισμού.
 • Ανακαινίσεις σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους.
 • Επαύξηση Ρεύματος.
 • Συντηρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με συμφωνητικό και καθορισμένο αριθμό επισκέψεων.
 • Εγκαταστάσεις
  • Θυροτηλέφωνων
  • Θυροτηλεοράσεων (Συμβατικών και IP)
  • Πυρανίχνευσης
  • Συναγερμούς
  • Τηλεφωνικά Κέντρα (VoIP)
  • UPS
  • Συστήματα Κεντρικής Κεραίας
  • Οπτικής Ίνας
  • Δομημένης Καλωδίωσης
  • DATA VOICE με πιστοποίηση δικτύου
  • Εγκατάσταση Smart Home ΚΝΧ.